CvB discussion in CREA: ReThink UvA’s intervention

On Monday 9 March, a few hours after the ultimatum posed by ReThink UvA had passed, the Executive Board had planned the first of a series of weekly discussions with staff and students in the CREA university theater. The debate was very well attended: more than 100 people were present inside the auditorium, and another 100 in the overflow space. The program was organized to facilitate a traditional debate, in which the CvB set the terms for discussion, and would be in clear control of the proceedings. But in response to the Board’s breaking of our ultimatum, ReThink UvA staff and students had planned a playful democratic intervention. Continue reading

UvA Flex: A consistent and constructive policy for temporary staff

[scroll down for English]

Een constructief en consequent beleid voor tijdelijke medewerkers

OPROEP: Heeft onderstaande betrekking op jou? Deel jouw persoonlijke verhaal, laat weten dat je ons steunt of wilt bijdragen via wfd.uva@gmail.com. Wil je actief deelnemen aan onze werkgroep, meld je dan aan voor onze mailing list: uva.flex@list.uva.nl via https://list.uva.nl/mailman/listinfo/uva.flex.
Continue reading

Solidariteitsverklaring ReThink UvA / FdR

Scroll down for English

Wij steunen ook de Nieuwe Universiteit

door Rethink UvA/Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maart 7, 2015

Geachte Minister Bussemaker, geacht College van Bestuur,

De afgelopen weken hebben verschillende geledingen van de Universiteit van Amsterdam hun solidariteit uitgesproken met de protesten die momenteel georganiseerd worden door de Nieuwe Universiteit, de Humanities Rally en ReThink UvA. Studenten en docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, samengekomen in ReThink UvA / FdR, verklaren zich nu ook solidair met deze protesten.

Aan de Rechtenfaculteit spelen dezelfde problemen als die door anderen reeds naar voren zijn gebracht: het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, het top-down beslissingsmodel, de invloed van het doorgeschoten rendementsdenken op de kwaliteit van het onderwijs, het groot aantal tijdelijke en flexcontracten, en de disbalans in de waardering van onderzoek enerzijds en onderwijs anderzijds. Deze problemen moeten aangepakt en opgelost worden.

In de komende week zal er een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden op de juridische faculteit. Deze bijeenkomsten hebben als doel voor de bovengenoemde problemen oplossingen aan te dragen die specifiek noodzakelijk zijn voor onze faculteit. Het resultaat van deze besprekingen en onze eisen zullen wij naar u en ons eigen faculteitsbestuur sturen. Wij verwachten dat u de uitkomsten van deze besprekingen zal ondersteunen.

Hoogachtend,

Rethink UvA / Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Continue reading

Eerste schriftelijke reactie op verzoek van uitstel CvB

Geachte dr. Gunning-Schepers,

Bedankt voor uw schriftelijke reactie op onze brief van 4 maart. Als docenten ontvangen wij regelmatig verzoeken om uitstel van een deadline, en ook in dit geval willen we daar zorgvuldig en verantwoord mee omgaan. In reactie op uw verzoek om uitstel kunnen we u dan ook het volgende mededelen: in onze eerstvolgende algemene vergadering, vandaag om 16:00 uur, zullen we op open en democratische manier besluiten of we op basis van uw argumenten reden zien om u hierin tegemoet te komen. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u een antwoord van ons tegemoet zien.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

ReThink UvA
UvA-Medewerkers voor een Nieuwe Universiteit

Statement from Amsterdam University College FNV Open Meeting

As staff members of Amsterdam University College – the joint liberal arts and sciences programme of the UvA and VU – we want to express our solidarity with the protests currently organized by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA.

Particularly, we underline the following issues that have been expressed through the various actions during the past weeks:

 1. The need for democratization of the university’s governance structure;
 2. The need for staff and student representation at all levels of decision-making;
 3. The need to move away from financial and managerial motivations for decisions that affect the quality of education;
 4. The need to foster a genuine academic community that combines teaching and research;
 5. The need to limit the number of temporary contracts;
 6. The need to define equitable workloads in teaching, research, and administration, and creating visible and accessible paths to career development for temporary and permanent staff alike.

Persbericht ReThink UvA – gesprek met College van Bestuur UvA

[scroll down for English]

Een groep medewerkers uit Rethink UvA is ingegaan op een uitnodiging van het College van Bestuur van de UvA om naar aanleiding van de eisen van Rethink UvA te komen praten. De medewerkers hebben het College uitgelegd dat zij niet kwamen om te onderhandelen. Ze hebben meegedeeld dat de eisen, die breed gedragen worden door medewerkers en gesteund worden door de FNV en VAWO, op papier staan. De groep heeft gezegd dat zij vol spanning uitziet naar de schriftelijke reactie van het College van Bestuur aan Rethink UvA voor vrijdagmiddag 6 maart, 16.00 uur.

Zie ook: Persbericht van 4 maart

Press release – ReThink UvA: Meeting with CvB

At the invitation of the University of Amsterdam’s Executive Board (CvB), a group of staff members came to discuss the demands of Rethink UvA, which have now been formally adopted by a well-attended staff assembly and publicly supported by the FNV (Federation of Dutch Labour Movement) and VAWO (Scientists’ Union). Since the group had no mandate to negotiate these demands, members restricted themselves to reiterating that it is urgent that the CvB respond to the demands, in paper, by Friday, 6 March, at 4pm.

Rethink UvA’s demands

Open Letter from GPIO staff

Scroll down for English

Aan de Decaan van de FMG en het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Open brief GPIO stafleden

Als stafleden van de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO) van de Universiteit van Amsterdam, verklaren wij ons solidair met de protesten en analyses zoals die momenteel door Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en ReThink Uva georganiseerd worden. Wij delen veel van de zorgen die deze organisaties hebben uitgesproken. De volgende, met elkaar samenhangende, vraagstukken hebben voor ons een bijzondere prioriteit:

 1. de steeds sterkere tweedeling tussen onderwijs en onderzoek (versterkt door de terugloop van financiering vanuit de eerste geldstroom en het “winner takes all” systeem van NWO en ERC);
 2. het democratisch tekort binnen de universiteit (te weten een bestuurssysteem waarin de stem van de werkvloer te weinig doorklinkt en het subsidiariteitsprincipe te weinig wordt toegepast);
 3. de woekering van tijdelijke, flexibele contracten die exploitatieve arbeidsomstandigheden in de hand werken;
 4. het financiële allocatiemodel (dat de nadruk legt op de productie van studiepunten en diploma’s en niet op inhoudelijke doelstellingen);
 5. het niet afleggen van verantwoording over financiën en het gebrek aan financiële transparantie van management richting stafleden en studenten;
 6. de wanverhouding tussen de kosten van huisvesting (waaronder de kosten van de REC gebouwen) enerzijds en bezuinigingen op onderzoek en onderwijs anderzijds;

Wij beraden ons op verdere acties, zowel vanuit de Afdeling alsook in breder facultair en universitair verband, maar willen middels deze brief onze zorgen kenbaar maken. Continue reading