ReThink UvA bezorgd om lijst met ‘sympathisanten’ van Bureau Communicatie UvA

scroll down for English

Vanmorgen berichtte FoliaWeb dat er door Bureau Communicatie van de UvA een lijst met ruim 400 namen van ‘Rethink-sympathisanten’ is rondgestuurd naar de communicatie-afdelingen van alle faculteiten. “In de begeleidende mail verzoekt Bureau Communicatie van de UvA de facultaire communicatiemedewerkers om na te gaan of de mensen op de lijst betrokken zijn bij de organisatie van de bachelordag van vorige zaterdag. Ook wil de UvA dat de faculteiten ‘een inschatting maken hoe groot de kans is dat dat “gedoe” oplevert en dat terugkoppelen.’” Aldus Folia. Continue reading

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

Scroll down for English

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen. Continue reading

Lecture Series Think! Humanities

Over the past decades, the marketization and managerialization of higher learning across the Netherlands has resulted in continuous and seemingly interminable efforts to evaluate, restructure and re-invent university teaching and learning on all levels. This holds true for the humanities in particular where the new imperatives, effectivity, profitableness and utilitarian thinking, set out to threaten the very identity of the disciplines. Currently, there seems to be no shortage on market-based visions for the universities. Yet the fundamental question as to what both the scientific community and society at large envision for the future of the university and the humanities in particular seems to be unsatisfactorily addressed.

This series of lectures sets out to initiate a debate about the status, the value and the relevance of the humanities. It offers a platform to exchange views on what course the humanities could take, maintaining the best of its traditions while adapting to what are perceived as changing societal and scientific needs. In a Socratic dialogue we will be seeking how best to preserve this ‘endangered species’ in the academic field, enabling it to adapt to a new environment while strengthening the key characteristics that best guarantee its enduring survival.

Lectures

9 March 17.00h, Maagdenhuis – Kati Röttger: The Usefulness of Useless Knowledge

16 March 17.00h, Universiteitstheater – Rens Bod: Dreams of an Ideal University in Times of Crisis

23 March 17.00h, Universiteitstheater – Mieke Bal: Power to the Imagination – De verbeelding aan de macht

30 March 17.00h, Universiteitstheater – Ziggy Schilpzand (Humanities Rally)

Letter to the Supervisory Board

Following the decision of the third ReThink UvA General Assembly, ReThink UvA has requested a line of communication with the Supervisory Board of the UvA.

To the Supervisory Board,

We write with deep concern regarding the unfolding situation at the UvA. Our genuine and repeated attempts to bring an end to the trust crisis between staff and students on the one hand and the CvB on the other have so far been rebuffed. As a final gesture of goodwill we have extended the deadline for the CvB’s concrete response to our demands toMonday March 9th, 9 am. If in their response the CvB will remain deaf to the concerns of students and staff, the most constructive way forward seems establishing a Special Committee widely acceptable to, and trusted by, both staff and students. This Committee should then embark on rebuilding trust by facilitating a democratic solution to UvA problems in finance, governance and the organization of research and teaching. In this context we ask you to take immediate steps towards establishing a direct line of communication with De Nieuwe Universiteit and ReThink UvA, so that we begin to develop a new democratic, decentralized, participatory and more transparent University of Amsterdam.

ReThink UvA

Fourth Staff Assembly on Monday 9 March

At our fourth general assembly in the Maagdenhuis on Monday at 4 PM, we will discuss the Executive Board’s response to our demands, for which we have given them until 9 AM on Monday to respond in full. The agenda working group will prepare drafts of a response to the Board’s reaction, and the actions working group will have worked on possible actions, all of course depending on the Board’s actual response that day.

Whatever our response will be, will be decided entirely over the course of Monday’s meeting, and we therefore encourage all UvA staff with an interest in this process to attend and make their voices heard.

Schriftelijke reactie op verzoek om uitstel CvB

Scroll down for English

Geachte dr. Gunning-Schepers,

Vandaag ontvingen wij uw verzoek voor een uitstel van de deadline die wij u in onze eerdere communicatie hebben meegedeeld. Uw verzoek betrof slechts één van de genoemde eisen. Desondanks heeft de Algemene Vergadering van ReThink UvA, als een gebaar van goede wil, besloten de deadline te verplaatsen naar maandag 9 maart 2015, 9.00 uur. Wij staan erop dat, in tegenstelling tot uw eerdere brief, u reageert op alle eisen die wij hebben aangedragen.

ReThink UvA


Dear Dr. Gunning-Schepers,

Today we received your request for an extension on the deadline we set in our recent communication. Your request concerned only one of the demands listed. Nonetheless, as a gesture of good intentions, the ReThink UvA General Assembly agreed to extend the deadline to Monday, 9 March, 2015, 9am. We insist that your reply, contrary to your recent communication, addresses all of the demands we set out.

ReThink UvA