Statement by ReThink UvA / PhD

Dear Colleagues,

As the ReThink UvA PhD working group we discussed the reaction from the CvB today. We would like to contribute to the discussion by sending you an overview of our views and demands. Continue reading

Solidariteitsverklaring ReThink UvA / FdR

Scroll down for English

Wij steunen ook de Nieuwe Universiteit

door Rethink UvA/Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maart 7, 2015

Geachte Minister Bussemaker, geacht College van Bestuur,

De afgelopen weken hebben verschillende geledingen van de Universiteit van Amsterdam hun solidariteit uitgesproken met de protesten die momenteel georganiseerd worden door de Nieuwe Universiteit, de Humanities Rally en ReThink UvA. Studenten en docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, samengekomen in ReThink UvA / FdR, verklaren zich nu ook solidair met deze protesten.

Aan de Rechtenfaculteit spelen dezelfde problemen als die door anderen reeds naar voren zijn gebracht: het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, het top-down beslissingsmodel, de invloed van het doorgeschoten rendementsdenken op de kwaliteit van het onderwijs, het groot aantal tijdelijke en flexcontracten, en de disbalans in de waardering van onderzoek enerzijds en onderwijs anderzijds. Deze problemen moeten aangepakt en opgelost worden.

In de komende week zal er een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden op de juridische faculteit. Deze bijeenkomsten hebben als doel voor de bovengenoemde problemen oplossingen aan te dragen die specifiek noodzakelijk zijn voor onze faculteit. Het resultaat van deze besprekingen en onze eisen zullen wij naar u en ons eigen faculteitsbestuur sturen. Wij verwachten dat u de uitkomsten van deze besprekingen zal ondersteunen.

Hoogachtend,

Rethink UvA / Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Continue reading

Vizier is solidair met De Nieuwe Universiteit

Vizier, het Vlaams-Nederlandse collectief van onderzoekers op het gebied van Cultuur & Economie, verklaart zich solidair met de doelstellingen van De Nieuwe Universiteit. Wij geloven in een democratische universiteit met ruimte voor kritiek en vinden dat de maatschappelijke waarde van hogere onderwijsinstellingen niet mag sneuvelen onder rendementsdenken.

Namens Vizier,

Boukje Cnossen – promovendus Tilburg University

Erwin Dekker – assistent professor Erasmus Universiteit Rotterdam

Lotte Hemme – onderzoeker Cultureel Ondernemerschap

Ruben Jacobs – docent & onderzoeker Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Sofie Jacobs – promovendus Antwerp Management School

Vera de Jong – docent & onderzoeker Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Ellen Loots – docent & onderzoeker Maastricht University

Claartje Rasterhoff – post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam

Ieva Rozentāle – promovendus Universiteit van Amsterdam

Yosha Wijngaarden – promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam

Grant winners AISSR support De Nieuwe Universiteit

Amsterdam, 5 maart 2015

Geachte minister Bussemaker, geacht College van Bestuur van de UvA,
Het Amsterdam Institute for Social Science Research is een van de meest succesvolle onderzoeksinstituten van de UvA als het gaat om het verkrijgen van prestigieuze onderzoekssubsidies. Als ontvangers van de ERC-grants en andere grote Europese beurzen, en van grootschalige NWO programma- en persoonsgebonden subsidies, waaronder VIDI- en VICI- beurzen en de Spinozaprijs hebben wij over onze eigen positie aan de UvA niet te klagen. Het universitaire bestuur ziet ons als belichaming van het succes van een systeem dat individuele concurrentie als kernwaarde heeft. Wij hebben geen flexcontracten, wij hoeven niet steeds meer onderwijs te geven om rond te komen, en onze disciplines worden niet met sluiting bedreigd.

Toch ondersteunen wij in grote lijnen de eisen van De Nieuwe Universiteit: democratisering van de universiteit, decentralisering van de besluitvorming, een omslag in het doorgeschoten rendementsdenken, en veel grotere transparantie. De negatieve gevolgen van het denken in termen van kwantiteit in plaats van kwaliteit, van controle in plaats van vertrouwen, en van uniformering in plaats van creativiteit worden steeds meer zichtbaar, zowel voor onderwijs als onderzoek.

De wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) heeft de beslissingsbevoegdheid bij de Nederlandse universiteiten sterk gecentraliseerd: decanen zijn verantwoording schuldig aan het College van Bestuur (CvB), en het CvB aan zijn eigen Raad van Toezicht. Verantwoording jegens staf en studenten is goeddeels verdwenen.

Daarbij hanteert de UvA een bestuursstijl die uitgesproken top-down is, waarin transparantie en accountability alleen van de lagere niveaus wordt gevraagd, er wel een decentralisatie van problemen is, maar geen goede informatievoorziening, geen inspraak, laat staan beslissingsbevoegdheid. Discussies over huisvestingsbeleid, sluiting van bepaalde studierichtingen of andere bezuinigingen laten zich nauwelijks voeren, omdat er geen transparantie is over inkomsten, uitgaven en allocatie. De UvA zegt kritische studenten en toegewijde wetenschappers te waarderen, maar stelt ze niet in staat mee te denken over het bestuur van hun eigen universiteit.

De afgelopen week is terecht veel aandacht uitgegaan naar de effecten van de centralisering en het doorgeschoten rendementsdenken op onderwijs. De effecten op onderzoek zijn even problematisch. Medewerkers worden verdeeld in twee groepen, degenen die grote grants binnenhalen en de rest, die steeds vaker een tijdelijk contract heeft en nauwelijks of geen onderzoektijd. Ook de vernauwing van maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek tot onderzoek waarvoor wordt betaald en van onderzoekskwaliteit tot het verwerven van prestigieuze subsidies is een bron van zorg.

Omdat inmiddels duidelijk is hoe contraproductief het huidige systeem is voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, vragen ook wij aan de minister en aan het CvB te gaan werken aan een financieringsmodel dat niet uitsluitend op rendement is gebaseerd, aan democratisering en decentralisering van het universitair bestuur, aan transparantie en accountability van het management ten opzichte van studenten en medewerkers, ook op het terrein van huisvesting en vastgoed, en aan fatsoenlijke contracten voor alle medewerkers.

Continue reading

Statement from Amsterdam University College FNV Open Meeting

As staff members of Amsterdam University College – the joint liberal arts and sciences programme of the UvA and VU – we want to express our solidarity with the protests currently organized by De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally and ReThink UvA.

Particularly, we underline the following issues that have been expressed through the various actions during the past weeks:

 1. The need for democratization of the university’s governance structure;
 2. The need for staff and student representation at all levels of decision-making;
 3. The need to move away from financial and managerial motivations for decisions that affect the quality of education;
 4. The need to foster a genuine academic community that combines teaching and research;
 5. The need to limit the number of temporary contracts;
 6. The need to define equitable workloads in teaching, research, and administration, and creating visible and accessible paths to career development for temporary and permanent staff alike.

Open Letter from GPIO staff

Scroll down for English

Aan de Decaan van de FMG en het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Open brief GPIO stafleden

Als stafleden van de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO) van de Universiteit van Amsterdam, verklaren wij ons solidair met de protesten en analyses zoals die momenteel door Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit, en ReThink Uva georganiseerd worden. Wij delen veel van de zorgen die deze organisaties hebben uitgesproken. De volgende, met elkaar samenhangende, vraagstukken hebben voor ons een bijzondere prioriteit:

 1. de steeds sterkere tweedeling tussen onderwijs en onderzoek (versterkt door de terugloop van financiering vanuit de eerste geldstroom en het “winner takes all” systeem van NWO en ERC);
 2. het democratisch tekort binnen de universiteit (te weten een bestuurssysteem waarin de stem van de werkvloer te weinig doorklinkt en het subsidiariteitsprincipe te weinig wordt toegepast);
 3. de woekering van tijdelijke, flexibele contracten die exploitatieve arbeidsomstandigheden in de hand werken;
 4. het financiële allocatiemodel (dat de nadruk legt op de productie van studiepunten en diploma’s en niet op inhoudelijke doelstellingen);
 5. het niet afleggen van verantwoording over financiën en het gebrek aan financiële transparantie van management richting stafleden en studenten;
 6. de wanverhouding tussen de kosten van huisvesting (waaronder de kosten van de REC gebouwen) enerzijds en bezuinigingen op onderzoek en onderwijs anderzijds;

Wij beraden ons op verdere acties, zowel vanuit de Afdeling alsook in breder facultair en universitair verband, maar willen middels deze brief onze zorgen kenbaar maken. Continue reading

PhD statement of support

Amsterdam, 4 March 2015

Humanities PhDs add their voice to UvA-wide protests

The Humanities PhD Community at the University of Amsterdam in its meeting yesterday has decided to add its own voice in support of the UvA-wide protests organized by students, staff and joint initiatives.

The PhD community makes up a considerable part of the UvA staff. Yet our possibility for intellectual innovation, fostered by appropriately funded independent research projects and a stimulating working environment, has been particularly threatened by recent top-down proposals and initiatives that undermine our rights and position as PhD Candidates.

Therefore, we stand in solidarity with our colleagues and share their concerns about the creeping short-term and profit-oriented financing and management of higher education. Next to our support of the demands issued by the Nieuwe Universiteit and Rethink UvA, we want to add that:

 • There is a strong need for more basic (‘1e geldstroom’) funding for PhD positions.

We strongly oppose the abolition of basic (‘1e-geldstroom’) funding for PhD positions, and the downgrading of PhD candidates’ status from employees to students. We demand an open call for funded PhD positions. This is crucial for innovative young researchers to develop curiosity-driven projects and secure the existence of future generations of independent academic researchers.

There is a strong need to protect the rights of external PhD Candidates.

We call for the improvement of the position and rights of external PhD’s, including their working spaces and teaching opportunities.
To explore these issues more in-depth and to offer our active support to Rethink UvA, we will organize a working group as of today. This working group will focus on PhD-related affairs, as we are aiming to establish our goals in collaboration with the broader movement. We welcome and urge all PhD Candidates to take part in this discussion.

On behalf of (a large majority of) the PhD Community