UvA Flex: A consistent and constructive policy for temporary staff

[scroll down for English]

Een constructief en consequent beleid voor tijdelijke medewerkers

OPROEP: Heeft onderstaande betrekking op jou? Deel jouw persoonlijke verhaal, laat weten dat je ons steunt of wilt bijdragen via wfd.uva@gmail.com. Wil je actief deelnemen aan onze werkgroep, meld je dan aan voor onze mailing list: uva.flex@list.uva.nl via https://list.uva.nl/mailman/listinfo/uva.flex.
Continue reading

Fourth Staff Assembly on Monday 9 March

At our fourth general assembly in the Maagdenhuis on Monday at 4 PM, we will discuss the Executive Board’s response to our demands, for which we have given them until 9 AM on Monday to respond in full. The agenda working group will prepare drafts of a response to the Board’s reaction, and the actions working group will have worked on possible actions, all of course depending on the Board’s actual response that day.

Whatever our response will be, will be decided entirely over the course of Monday’s meeting, and we therefore encourage all UvA staff with an interest in this process to attend and make their voices heard.

Solidariteitsverklaring ReThink UvA / FdR

Scroll down for English

Wij steunen ook de Nieuwe Universiteit

door Rethink UvA/Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maart 7, 2015

Geachte Minister Bussemaker, geacht College van Bestuur,

De afgelopen weken hebben verschillende geledingen van de Universiteit van Amsterdam hun solidariteit uitgesproken met de protesten die momenteel georganiseerd worden door de Nieuwe Universiteit, de Humanities Rally en ReThink UvA. Studenten en docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, samengekomen in ReThink UvA / FdR, verklaren zich nu ook solidair met deze protesten.

Aan de Rechtenfaculteit spelen dezelfde problemen als die door anderen reeds naar voren zijn gebracht: het gebrek aan democratie, inspraak en transparantie, het top-down beslissingsmodel, de invloed van het doorgeschoten rendementsdenken op de kwaliteit van het onderwijs, het groot aantal tijdelijke en flexcontracten, en de disbalans in de waardering van onderzoek enerzijds en onderwijs anderzijds. Deze problemen moeten aangepakt en opgelost worden.

In de komende week zal er een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden op de juridische faculteit. Deze bijeenkomsten hebben als doel voor de bovengenoemde problemen oplossingen aan te dragen die specifiek noodzakelijk zijn voor onze faculteit. Het resultaat van deze besprekingen en onze eisen zullen wij naar u en ons eigen faculteitsbestuur sturen. Wij verwachten dat u de uitkomsten van deze besprekingen zal ondersteunen.

Hoogachtend,

Rethink UvA / Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Continue reading

Schriftelijke reactie op verzoek om uitstel CvB

Scroll down for English

Geachte dr. Gunning-Schepers,

Vandaag ontvingen wij uw verzoek voor een uitstel van de deadline die wij u in onze eerdere communicatie hebben meegedeeld. Uw verzoek betrof slechts één van de genoemde eisen. Desondanks heeft de Algemene Vergadering van ReThink UvA, als een gebaar van goede wil, besloten de deadline te verplaatsen naar maandag 9 maart 2015, 9.00 uur. Wij staan erop dat, in tegenstelling tot uw eerdere brief, u reageert op alle eisen die wij hebben aangedragen.

ReThink UvA


Dear Dr. Gunning-Schepers,

Today we received your request for an extension on the deadline we set in our recent communication. Your request concerned only one of the demands listed. Nonetheless, as a gesture of good intentions, the ReThink UvA General Assembly agreed to extend the deadline to Monday, 9 March, 2015, 9am. We insist that your reply, contrary to your recent communication, addresses all of the demands we set out.

ReThink UvA

Eerste schriftelijke reactie op verzoek van uitstel CvB

Geachte dr. Gunning-Schepers,

Bedankt voor uw schriftelijke reactie op onze brief van 4 maart. Als docenten ontvangen wij regelmatig verzoeken om uitstel van een deadline, en ook in dit geval willen we daar zorgvuldig en verantwoord mee omgaan. In reactie op uw verzoek om uitstel kunnen we u dan ook het volgende mededelen: in onze eerstvolgende algemene vergadering, vandaag om 16:00 uur, zullen we op open en democratische manier besluiten of we op basis van uw argumenten reden zien om u hierin tegemoet te komen. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u een antwoord van ons tegemoet zien.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

ReThink UvA
UvA-Medewerkers voor een Nieuwe Universiteit

Vizier is solidair met De Nieuwe Universiteit

Vizier, het Vlaams-Nederlandse collectief van onderzoekers op het gebied van Cultuur & Economie, verklaart zich solidair met de doelstellingen van De Nieuwe Universiteit. Wij geloven in een democratische universiteit met ruimte voor kritiek en vinden dat de maatschappelijke waarde van hogere onderwijsinstellingen niet mag sneuvelen onder rendementsdenken.

Namens Vizier,

Boukje Cnossen – promovendus Tilburg University

Erwin Dekker – assistent professor Erasmus Universiteit Rotterdam

Lotte Hemme – onderzoeker Cultureel Ondernemerschap

Ruben Jacobs – docent & onderzoeker Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Sofie Jacobs – promovendus Antwerp Management School

Vera de Jong – docent & onderzoeker Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Ellen Loots – docent & onderzoeker Maastricht University

Claartje Rasterhoff – post-doctoraal onderzoeker Universiteit van Amsterdam

Ieva Rozentāle – promovendus Universiteit van Amsterdam

Yosha Wijngaarden – promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam

Third staff assembly on Friday 6 March

After last Wednesday’s second ReThink UvA staff assembly, our letter with six demands was sent to the Executive Board. You are all warmly invited to join our next assembly on Friday 6 March, 16.00h, where we will have an open discussion on what our response will be to whatever reaction the Board will have formulated by then.

Our assembly will again take place in the appropriated Maagdenhuis location. Please understand that this location itself does not imply any support either way, but rather that this is a logical place to discuss those issues given the circumstances.

We hope as many of you as possible can make it and look forward to a genuinely informative and constructive debate. And since this assembly comes at the end of a long and eventful week, we hope many will also join us for a drink or two afterward.